Polityka Prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy sylada.pl (zwany dalej: „Sklepem”). 

 • Administratorem danych jak i właścicielem sklepu sylada.pl  jest  Sylada Adam Pasiński zarejestrowaną w Ignacowie 54A, 97-340 Rozprza, NIP: 7692169025,  zwany dalej Sylada. 
 • Definicje użyte w niniejszej Polityce Prywatności są zawarte w Regulaminie sklepu  dostępnego na stronie sylada.pl.
 • Sylada dokłada wszelkich starań do poszanowania danych wrażliwych klientów.

1 Jak zbieramy dane? 

 • Sylada zbiera i przechowuje informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (określani dalej jako Przedsiębiorcy), jak i dane osób fizycznych dokonujących czynności nie związanych z ich działalnością (określani dalej jako Klienci).
 • Klient zgadza się na gromadzenie danych poprzez Sylade w momencie dokonania dobrowolnej rejestracji/założenia konta w sklepie internetowym Sylada.pl.
 • Podczas rejestracji nowego Konta w sklepie, Klient zobowiązany jest do podania minimalnej ilości danych w postaci:
  • adresu email
  • imienia i nazwiska
  • samodzielnie ustalonego hasła dostępu
 • Odpowiedzialność za utworzenie wystarczająco silnego hasła dostępowego do Konta leży wyłącznie po stronie Klienta.
 • W przypadku chęci dokonania zakupu Klient jest proszony o podanie niezbędnych danych w celu poprawnego przetworzenie zamówienia. Dane te to:
  •  imię i nazwisko
  • adres email
  • adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)
  • adres klienta/siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)
  • numer telefonu
  • NIP oraz dane firmy w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność 
 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce DialCom24 Sp. z o.o. o.z siedzibą w Poznaniu.
 • Podane podczas pierwszego zamówienia dane adresowe oraz klienta są automatycznie zapisywane jako domyślne na rzecz przyszłych zakupów. Klient ma możliwość dokonania zmiany danych w dowolnym momencie poprzez panel konta klienta.
 • W przypadku kontaktu osobistego ze sklepem (pomijając portal sylada.pl) klient dobrowolnie zobowiązuje się do przekazania niezbędnych do przetworzenia zamówienia następujących danych:
  • adres email
  • imię i nazwisko
  • adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)
  • adres klienta/siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)
  • numer telefonu
  • NIP oraz dane firmy w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność 
 • Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego) oraz dodatkowa telemetria tj. dane nawigacyjne, dane o odwiedzonych produktach, klikniętych linkach oraz wszelkich czynnościach podejmowanych w sklepie sylada.pl. 

2 Jak wykorzystujemy zebrane dane? 

 • Podczas dobrowolnej rejestracji klienta w sklepie sylada.pl wprowadzone dane są wykorzystywane w celu:
  • utworzeniu indywidualnego konta klienta, a następnie zarządzania tym kontem
  • dokonania zakupów w sklepie
  • realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.
 • W przypadku dokonania zakupu w sklepie  i wybraniu doręczenia poprzez firmę Kurierską dane osobowe mogą być przekazywane wybranemu dostawcy w celu umożliwienia realizacji doręczenia. 
 • Dane telemetryczne oraz nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu:
  • zapewnienia klientom lepszej obsługi
  • analizy danych statystycznych i dostosowania funkcjonalności sklepu sylada.pl do preferencji klientów
  • administrowania sklepem sylada.pl. 

3 Mechanizmy cookies, adres IP, dane telemetryczne

 • Sklep sylada.pl wykorzystuje mechanizm cookies, tj. niewielkich plików zapisywanych na komputerze osoby odwiedzającej. Pliki te są zapisywane wyłącznie gdy przeglądarka internetowa na to zezwala.
 • Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 • Sklep sylada.pl wykorzystuje pliki cookie w celu:
  • dostosowania oferowanych produktów do indywidualnych i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
  • statystycznym np. informacji o ilości kliknięć/odwiedzin danego produktu.
 • Pliki cookies dzielą się na dwa typy:
  • sesyjne – tworzone i przetrzymywane wyłącznie na czas sesji przeglądarki. Takie pliki są usuwane w momencie zakończenia sesji z sklepem lub wyłączeniu komputera. Mechanizm tych plików nie pozwala na pobieranie żadnych danych (w tym poufnych) z komputera osoby odwiedzającej.
  • trwałe – są tworzone i przetrzymywane przez przeglądarkę osoby odwiedzającej aż do momenty ich skasowania. Takie pliki wykorzystywane są na potrzeby dostosowania funkcji sklepu sylada.pl.
 • Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Sklep sylada.pl będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie tj. funkcje wymagające plików cookies nie będą funkcjonować poprawnie.
 • Sylada wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • uwierzytelnienia klienta w sklepie oraz zapewnienia poprawnej sesji po zalogowaniu. Sesja jest niezbędna aby klient mógł spokojnie odwiedzać podstrony sklepu bez potrzeby ponownego, każdorazowego uwierzytelniania.
  • tworzenia anonimowych statystyk i analizy na podstawie zebranych statystyk na potrzeby zrozumienia zachowania klientów korzystających ze sklepu. Ma to na celu umożliwić poprawę struktury i zawartości sklepu.
 • Sklep sylada.pl może gromadzić adresy IP osób odwiedzających tj. komputerów i/lub dostawców usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany w celu:
  • diagnostyki problemów technicznych z usługą hostingu sklepu sylada.pl
  • analizy statystycznej, np. określenia z jakich regionów kraju mamy najwięcej odwiedzin
  • bezpieczeństwa – identyfikacji miejsc, które łączą się ze sklepem z zamiarem uszkodzenia usługi.
 • Sylada nie odpowiada za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych stronach do których prowadzą zawarte odnośniki i linki w sklepie sylada.pl

4 Dostęp do danych 

 • Tylko uprawnieni pracownicy Sylada mają dostęp do danych osobowych zbieranych przez sklep sylada,pl.
 • Sylada jest zobowiązana do udostępnienia Państwa danych podmiotom uprawnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Sylada zapewnia nieprzerwany dostęp do danych klientom którzy posiadają konto. Klient ma także możliwość modyfikacji danych w dowolnym momencie poprzez portal Klienta.
 • Klient posiada możliwość usunięcia wszelkich danych trzymanych przez sklep poprzez wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sylada może odmówić usunięcia danych klienta jeśli ten naruszył obowiązujący regulamin sklepu, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.

5 Zabezpieczenia 

 • Sylada dokłada wszelkich starań poprzez stosowanie zabezpieczenia zapewniającego ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 • Sylada zobowiązuje się chronić dane klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. 
 • Sylada stosuje certyfikat bezpieczeństwa SSL w cely podniesienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Dane osobowe przechowywane przez Sylada są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
 • Klienci sklepu Sylada mają możliwość uzyskania nowego hasła dostępu do konta w przypadku utracenia obecnego hasła dostępu. Nowe hasło jest generowane automatycznie poprzez usługę przypomnienia hasła. Hasło jest wysyłane tylko i wyłącznie na email powiązany z kontem Klienta. Sylada nie ma dostępu do haseł generowanych przez klientów, gdyż są one przechowywane w formie zaszyfrowanej.
 • Sylada nigdy nie prosi o udostępnienie danych do logowania. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu z prośbą o udostępnienie danych do logowania, klient jest zobowiązany do nie podawania żadnych danych oraz zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu właścicielowi Sylada oraz odpowiednim organom prawnym. 

6 Zmiany Polityki Prywatności 

 • Sylada zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 • Wszelkie dodatkowe pytania dot. Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres kontakt@sylada.pl

Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2019