REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sylada.pl

Niniejszy Regulamin został utworzony na potrzeby prowadzenia sprzedaży przez Sylada Adam Pasiński z siedzibą w Ignacowie 54A, 97-340 Rozprza (pow. piotrkowski), NIP: 7692169025, za pośrednictwem sklepu internetowego sylada.pl (zwany dalej: “Sklepem Internetowym”). Dodatkowo określa ogólne warunki i zasady sprzedaży oraz prowadzenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1 Słownik podstawowych definicji

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu towaru, określonego w zamówieniu, do Klienta przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy. 
 • Dostawca – podmiot zewnętrzny realizujący odpłatną usługę dostawy towarów nadanych przez sprzedawcę do klientów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru dostawcy.
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych wybranych przez klienta podczas rejestracji w celu zabezpieczenia dostępu do utworzonego konta klienckiego w sklepie internetowym.
 • Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej wspólnie z sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta – indywidualny panel klienta, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie konta.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Rejestracja –  niezbędna czynność, dokonywana przez klienta w celu umożliwienia pełnej interakcji ze sklepem. Poprzez rejestrację klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz dokonuje utworzenia indywidualnego konta klienta.
 • Sprzedawca – oznacza właściciela sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną sylada.pl.
 • Strona internetowa sklepu – strony internetowe, działające w domenie sylada.pl, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy.
 • Towar – produkt fizyczny bądź wirtualny, przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej, mogący być przedmiotem zawieranej umowy sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

2 Postanowienia ogólne

 •  Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do zawartości jak i do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wszelkich wzorców, formularzy i logotypów dostępnych na stronie sklepu internetowego ( roszczenie nie zachodzi w wypadku logotypów, zdjęć do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, a zostały użyte w celu prezentacji towarów). Korzystanie z nich poprzez podmioty trzecie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz uzyskania zgody sprzedawcy wyrażonej na piśmie
 • Dołożono wszelkich starań aby strony sklepu internetowego były wyświetlane poprawnie na jak największej ilości urządzeń i/lub przeglądarek. Strona jest cyklicznie optymalizowana i zaleca się użytkownikom aby używali jak najnowszego oprogramowania ze wszystkimi oficjalnymi aktualizacjami,  co gwarantuje najlepsze warunki podczas przeglądania ofert sklepu.
 • Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm plików “cookies” zapisywanych przez serwety sprzedawcy, na dysku twardym urządzenia końcowego. Pliki “cookies” ma na celu umożliwić poprawne działanie sklepu internetowego. Z zasady, pliki “cookies” nie mogą niszczyć, negatywnie wpływać, na urządzenia końcowe. Mechanizm plików “cookies” jest implementowany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe, a użytkownik końcowy ma możliwość wyłączenie owego mechanizmu w dowolnym momencie. Jednakże wyłączenie owego mechanizmu może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić interakcje.
 • Zabrania się klientom dostarczania w dowolny sposób treści o charakterze bezprawnym. Ponadto zabrania się klientom korzystania ze sklepu internetowego, jego zawartości, usług nieodpłatnych świadczonych przez sprzedawcę, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, prawem jak i naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 • Wykorzystywanie zasobów i/lub funkcji dostępnych w domenie sklepu internetowego, w celu prowadzenia przez klienta działalności, która naruszałaby interes sprzedawcy jest bezsprzecznie zabronione.
 • Sprzedawca jak i właściciel sklepu internetowego ostrzega o zagrożeniach wynikających z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ponadto zaleca się aby użytkownicy stosowali wszelkie środki które mają na celu minimalizować i/lub neutralizować zagrożenia pochodzące z sieci Internet.

3 Rejestracja

 •  Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym, rejestracja nie jest wymagana.
 • Aby utworzyć konto klienckie w sklepie internetowym, klient obowiązany jest do posiadania adresu poczty elektronicznej, którego jest właścicielem.
 • Rejestracja konta klienckiego można dokonać nieodpłatnie.
 • W celu dokonania rejestracji, klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. Podczas rejestracji klient zobowiązuje się do podania wygenerowanego indywidualnie hasła dostępowego, a także potwierdza, że zapoznał się z regulaminem jak i polityką prywatności.
 • Sprzedawca nie odpowiada za jakość wygenerowanego hasła. Obowiązek utrzymania silnego, trudnego do złamania hasła spoczywa na kliencie.
 • Po przesłaniu formularza klient otrzyma na podany adres poczty elektronicznej, automatycznie wygenerowany link aktywacyjny konta klienckiego. Kliknięcie w link spowoduje przeniesienie na witrynę sklepu oraz dokończy proces rejestracji poprzez aktywację konta. Od tego momentu klient może w pełni korzystać ze sklepu internetowego, gdyż z tą chwilą zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia indywidualnego konta klienta.

4 Zamówienia

 • W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 • Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 • Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Procesowanie zamówienia odbywa się w godzinach i dniach wskazanych na stronie sklepu internetowego.
 • Zamówienia składane za pośrednictwem telefonu przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu, w godzinach i dniach wskazanych na stronie sklepu internetowego.
 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, wpierw komplementuje zamówienie poprzez wybór interesujących go towarów i dodanie ich do wirtualnego, osobistego koszyka. W momencie gdy postanowi sfinalizować zamówienie przechodzi do koszyka i wypełnia formularz zamówienia, sposób dostawy i formę płatności. Klient na każdym kroku jest informowany o poszczególnych kwotach za poszczególne produkty. Dodatkowo, przed finalizacją zamówienia, klient ma wyświetlane podsumowanie zamówienia zawierające informacje o łącznej cenie za wybrany towar, dostawę jak i  o wszelkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła je na adres e-mail podany na stronie kontaktowej sklepu internetowego. Klient obowiązany jest do podania szczegółowego zamówienia, tj. podania nazwy towaru, ilości oraz ewentualnych atrybutów dodatkowych (np. kolor) niezbędnych do sprecyzowania. Dodatkowo, klient musi podać kompletne dane teleadresowe.
 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefonu podany na stronie kontaktowej sklepu internetowego. Klient obowiązany jest do podania szczegółowego zamówienia, tj. podania nazwy towaru, ilości oraz ewentualnych atrybutów dodatkowych (np. kolor) niezbędnych do sprecyzowania. Dodatkowo, klient musi podać kompletne dane teleadresowe (w tym adres poczty elektronicznej). Sprzedawca telefonicznie udziela informacji o łącznej kwocie za wybrane towary, łącznym koszcie dostawy jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. Na podany przez klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wraz z podsumowaniem.
 • W przypadku zamówienia złożonego poprzez pocztę elektroniczną, sprzedawca przesyła zwrotną wiadomość z pełnymi danymi rejestrowymi, cenami wybranych towarów, możliwych formach dostawy, płatności jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie klient jest zobowiązany ponieść z tytułu umowy sprzedaży. Wiadomość zwrotna dodatkowo zawiera pouczenie stanowiące, że zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej przez klienta, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Klient potwierdza chęć złożenia zamówienia poprzez wiadomość zwrotną wskazując wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.
 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedającemu przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów wchodzących w skład zamówienia.
 • Sprzedający przesyła potwierdzenie złożenia zamówienie na adres poczty elektronicznej podany przez klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciu zamówienia do realizacji oraz nie stanowi o tym, że sprzedający przyjął ofertę klienta tj. nie zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 • Sprzedający przesyła osobną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez klienta i z chwilą jego otrzymania przez klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 

5 Płatności

 • Wszystkie towary umieszczone na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wliczony podatek).
 • Podczas finalizacji zamówienia, klient jest informowany o wszelkich kosztach dodatkowych tj. koszt dostawy na podstawie wyboru klienta. Ceny podane podczas finalizacji są cenami brutto.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedawcy),
  • szybki przelew bankowy za pośrednictwem Przelewy24 (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • gotówką za pobraniem (realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie przesłania klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji).
 •  Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. 
 • W przypadku formy przedpłaty oraz  braku dokonania płatności przez klienta w wysokości wynikającej z zawartej umowy i upływie terminu 7 dni roboczych, sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży.

6 Dostawa

 • Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
 • Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 • Zamówiony towar jest dostarczany poprzez wybranego przez klienta dostawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Klient jest informowany o nadaniu poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej.
 • Klient jest zobowiązany do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma obowiązek żądać od dostawy spisania właściwego protokołu. 
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki, brak spisania właściwego protokołu przez dostawcę, uniemożliwia dochodzenie się wszelkich roszczeń.
 • Sprzedający dołącza do przesyłki dokument potwierdzający zawarcie umowy tj. faktura VAT lub paragon.

7 Rękojmia

 • Sprzedający jest zobowiązany do dostawy towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Rękojmia ( odpowiedzialność sprzedającego względem klienta) ma zastosowanie w przypadku gdy towar posiada wadę fizyczną lub prawną. 
 • W przypadku gdy towar posiada wadę, klient może:
  • przedłożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży. Procedura nie ma zastosowania w przypadku gdy sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta usunie wadę lub wymieni towar na nowy. Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku gdy towar był już wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę. Klient ma prawo zażądać wymiany towaru na nowy zamiast usunięcia wady albo usunięcia wad towaru zamiast wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
  • zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Żądanie powinno być rozwiązane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Żądanie może zostać odrzucone przez sprzedawcę w wypadku gdy doprowadzenie wadliwego towaru w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Wszelkie koszty naprawy ponosi sprzedawca.
 •  W przypadku rękojmi, klient jest zobowiązany do dostarczenia wadliwej rzeczy na adres sprzedawcy. Koszt dostawy pokrywa klient.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 • Reklamacje związane z towarem lub umową sprzedaży, klient zobowiązany jest kierować do sprzedawcy w formie pisemnej. 
 • W ciągu 14 dni roboczych, sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez klienta.
 • Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8 Gwarancja

 • Towary sprzedawane w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
 • W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.

9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 • Zgodnie z prawem konsumenta, klient który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez klienta.
 • Konsument dokonuje odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez złożenie sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedawcy. 
 • Umowa sprzedaży zostaje uznana za niezawartą z chwilą odstąpienia.
 • Ofertę uznaje się za nieważną, w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez klienta od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę.
 • Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez klienta płatności, wliczając kosz dostawy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem. 
 • W przypadku gdy klient zwrócił towar poprzez wybranie droższego sposobu dostarczenia niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu klientowi poniesionych dodatkowych kosztów.
 • Klient ma obowiązek dokonania niezwłocznie zwrotu towaru sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni począwszy od dnia w którym zgłosił chęć odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • W wypadku odstąpienia klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu jakiego użył Klient. Istnieje możliwość użycia innego sposobu zwrotu płatności jeśli Klient wyraźnie, tj. pisemnie, zgodził się na zmianę i jeśli owa zmiana nie wiąże się dla klienta z dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zwrotom, tym samym odstąpieniu od umowy zgodnie z ustawą konsumencką nie podlegają produkty z dostępnością określoną jako “Na zamówienie” gdyż są to produkty nie typowe sprowadzane tylko na zamówienie klienta.

10 Usługi nieodpłatne

 • Sklep internetowy jak i sprzedawca świadczy na rzecz klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne tj. formularz kontaktowy, prowadzenie konta klienta. Usługi te są świadczone 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej sklepu służy do przesłania przez klienta zapytania do sprzedawcy. 
 • Rezygnacja z formularza kontaktowego odbywa się poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do sprzedawcy poprzez użycie owego formularza.
 • Usług prowadzenia konta klienta jest dostępna po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i Polityce prywatności. Usługa polega na udostępnieniu klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu. Klient ma możliwość modyfikacji danych podanych podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień zrealizowanych. 
 • Klient, posiadający aktywne konto klienta może zgłosić żądanie usunięcia konta klienta. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i powinno być dostarczone na adres sprzedawcy bądź na pocztę elektroniczną sprzedawcy. Sprzedający ma obowiązek usunąć konto w ciągu 14 dni począwszy od momentu otrzymania zgłoszenia.
 • Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do konta klienta i wszelkich usług, w przypadku działania przez klienta nasz szkodę sprzedawcy, innych klientów, naruszenia prawa lub postanowień regulaminu.

11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 • W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze treści będących przyczyną naruszenia.

 

12 Rozwiązanie sporów 

 • Z zastrzeżeniem ust. 28.2 niżej wszelkie kwestie sporne, za zgodą Klienta, będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego, a w przypadku braku porozumienia stron spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
 • Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

13 Postanowienia końcowe

 • Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu będą obowiązywać od dnia wskazanego w zmianie do regulaminu, nie wcześniej jednak niż na 14 dni od dnia ogłoszenia zmian na stronie internetowej sklepu. 
 • Zmiany regulaminu nie wpływają na zamówienia dla których umowa sprzedaży została zawarta przed dniem wprowadzenia zmian do regulaminu.
 • Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności, ale nie wyłącznie postanowienia KC lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Do postanowień Regulaminu oraz do Umów sprzedaży nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 ze zm.).
 • Wszelkie czynności związane z obsługą klienta, zamówienia, realizacji dostawy, rękojmi czy reklamacji będą dokonywane w języku polskim.
 • W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie regulaminu okaże się nieważne, niewykonalne lub sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2019r. i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.